3. Využití ICT ve slohu

12. dubna 2018 v 21:04
Výuka slohu je na mnoha školách velkým problémem. Zvlášť na základních, kde je jediným procvičovaným útvarem vyprávění, popis a popis pracovního postupu. Se složitějšími útvary se žáci setkávají často až na střední škole, a to pro mě může v konečném důsledku znamenat problém. Vzhledem k tomu, že je v České republice zavedena státní maturita, výběr slohových postupů je více než omezený, i díky tomu je tedy vhodné, aby se jim věnovala větší pozornost.

Webové stránky paní Balharové jsou zajímavé a hezky zpracované. Oceňuji to, že rozdělila výuku podle jednotlivých tříd, a společně s tím i určitě aktivity a cvičení. Dle věku se liší i jednotlivé slohové postupy, které se vyučují.

Na druhou stranu některé oddíly a kapitoly mi nepřišly úplně přehledné. Například u charakteristiky pro 7. třídu nepovažuji za vhodné uvádět příklad z Dalimilovy kroniky. Ta je sice dílem důležitým v historii literatury, avšak jako ukázku nepřímé charakteristiky ji nepovažuji za vhodnou.

Dalším ne úplně šťastně zpracovaným tématem je životopis, který je tou nejdůležitější věcí při hledání povolání. Je proto důležité jej umět správně zpracovat. Z objektivního hlediska však teorie zpracování životopisu nemusí být až tak důležitá, a to díky tomu, že vzory pro vypracování jsou dostupné všude na webu.
 

2. Multimédia v prezentaci

12. dubna 2018 v 20:16
Nahrávání videí na YouTube je v dnešní době již fenoménem. Spousta mladých lidí, především dospívajících dětí, našlo svůj vzor v youtuberech. Je tedy moderní natáčet například svůj běžný den a následně nahrávat video na YouTube.
Jak ale tento fenomén využít prakticky při výuce?
Napadají mne například výuková videa. Kratší popisy toho, jak pravidla pravopisu nebo slohu využívat v praxi. Aby tato videa měla úspěch, měla by být krátká a výstižné. Praktické využití by ve výuce mohlo vypadat tak, že vyučující pustí na začátku hodiny "vstupní" video. Na toto video následně děti navážou svými postřehy, nápady nebo zkušenostmi. Poté následuje samotný výklad vyučujícího a procvičování. Na konci hodiny se může žákům pustit "závěrečné" video se shrnutím.
Tato videa pak mohou být nápomocna při samostudiu a opakováních.
Osobně se mi ale nejvíce líbí online vysílání naučných popularizačních pořadů o vědě a technice, medicíně a dalších. Ve výčtu pořadů, které uvádí pan Duhajský mi chybí naučné pořady věnující se dějinám. Dle mého je tento předmět nabitý potenciálem. Dějepis je předmět, který většinou není mezi žáky zvlášť oblíbený, což z velké části připisuji neoriginalitě při výuce. Za pomoci těchto pořadů je možné dětem přiblížit dějiny a přitom je neodradit množstvím látky na učení a zapamatování.

Pomoc videí a pořadů při výuce bych jednou ráda sama podporovala. Je dokázáno, že zapojování více smyslů při výuce napomáhá lepšímu zapamatování. Obrazové, zvukové či materiální věci jsou tedy více než vítány. Jediný možný problém spatřuji v nebezpečí přemíry těchto vjemů.
V poslední době se setkávám stále častěji s informacemi od dětí i starších žáků, že jejich výuka se často skládá z povídání a pouštění filmů a videí. Je třeba umět zhodnotit, jaké množství při výuce ještě napomáhá žákům a kdy už jen vyučujícímu.

1. Internetové zdroje

10. dubna 2018 v 20:29
V tomto článku mám za úkol se zamyslet nad tím, jaké znám internetové zdroje, jenž by se daly použít při výuce češtiny. Pokusím se vybrat 5 nejzajímavějších a ty Vám postupně přiblížit.

Osobně považuji za jeden z nejlepších zdrojů stránky Ústavu pro jazyk český (www.ujc.cas.cz), konkrétně pak Internetovou jazykovou příručku, která obsahuje slovníkovou a výkladovou část. Troufám si říci, že bez této příručky by se student českého jazyka neobešel. Je trochu na pováženou, jakým způsobem se dá využít k výuce mladších žáků. Výkladová část je sepsána odborně, je proto více než pravděpodobné, že by jí děti správně neporozuměly. Nápomocná může být ale slovníková část, která nám po zadání slova zobrazí celé paradigma. Toto by pak mohlo být nápomocno při skloňování i menším dětem.

Další zajímavá webová stránka je: www.cestina.diktaty.cz. Na tuto stránku jsem narazila teprve nedávno, a to díky tomu, že byla zmíněna ve výuce. Po bližším prozkoumání jsem zjistila, že stránka obsahuje spoustu diktátových cvičení. Stránka je ideální pro děti, které si chtějí procvičovat psaní diktátů. Žáci si mohou vybrat jevy, které zrovna probírají ve škole a chtějí je procvičit. Během vyplňování pak stránky samy hodnotí správnost výsledků.

V neposlední řadě ještě zmíním stránky www.ulc.cas.cz - tedy stránky Ústavu české literatury AV ČR. Tato stránka je taktéž odborného charakteru. Studenti i učitele zde mohou využít především online archivu časopisů a novin a získat tím skvělou pomůcku jak při výuce jazyka, tak dějin.

S pravidly pravopisu může též pomoci stránka www.pravopisně.cz. Nalezneme zde stručné vysvětlení gramatických jevů a nově nabyté znalosti si pak můžeme ověřit pomocí online testů, které se taktéž nachází na stránkách.

Jako poslední bych zmínila stránky www. mojecestina.cz, kde jsou k nalezení výklady pravopisných jevů a procvičování. Obojí se dá opět využít při výuce, nebo doporučit k samostudiu, či doučování doma.

Stránek zabývajících se češtinou v různých variantách je nespočetně mnoho. V tomto článku je jich uvedeno pouze pár, pokud by ale vyučující nebo žák chtěl, má dostatek dalších možností. Existují stránky literárních časopisů, dá se "zabrouzdat" i na stránky cizích základních škol a pro líné žáky je zde portál referáty.cz. Myslím, že zajímavým zdrojem by mohla být i tolik haněná Wikipedie. Problémem Wikipedie je pouze fakt, že na její stránky může psát články každý. Ne vždy se tedy jedná o důvěryhodný zdroj. Můžeme však doufat, že se tato skutečnost do budoucna změní.

Kam dál

Reklama